Using Xpert BI, Stavanger Kommune made available data within Health Care.
Stavanger Kommune (municipality) now has control of resource needs in “hverdagsrehabiliteringstjenester”.

Xpert BI distribute data to enable flexible and detailed reports and analysis.
Stavanger municipality can now plan resource use and analyze trend development and correlation of various services offered in the health and social welfare. The Xpert BI solution also includes Absence and Financial Reporting.

The clip below is from the local newspaper Stavanger Aftenblad.

 

—-

Ved hjelp av Xpert BI har Stavanger kommune tilgjengeliggjort data innenfor Helse og Omsorg.
Stavanger Kommune har nå kontroll på ressursbehov i hverdagsrehabiliteringstjenestene.

Xpert BI tilgjengeliggjør data slik at det kan lages fleksible og detaljerte rapporter og analyser.
Stavanger Kommune kan nå planlegge ressursbruk og analysere trendutvikling og korrelasjon på ulike tjenester som tilbys i helse- og sosialkontorene. Xpert BI løsningen inkluderer også Fravær og Finans rapportering.

Utklippet under er fra Stavanger Aftenblad.

 

 

Share This